ZNKR Iaido

Zen Nihon Kendo Renmei Iai även kallat ZNKR-iaido eller Seitei iaido sammanställdes under 1960-talet av ett antal ledare för olika gamla japanska svärdsskolor. Syftet var att få ett gemensamt graderingssystem och ett gemensamt tävlingsreglemente som de olika stilarna kunde enas under. Till att börja med valdes sju representativa kator ut, från de olika skolorna, för att ge studenterna en god grundträning och inblick om iaido. Därefter tillkom tre kator och sedan ytterligare två, vilket gör att ZNKR-iaido i dagsläget har tolv kator. Avancerade studenter som har fått en djup förståelse av grunderna förväntas därefter att utveckla sin iai genom att studera gamla kator från någon koryu-stil. Muso Shinden Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu och Hoki Ryu är några av de svärdsskolor som har influerat ZNKR-iaido.

Kator:

SEIZA NO BU [Sittande]

 • 1 Mae (framifrån)
 • 2 Ushiro (bakifrån)
 • 3 Ukenagashi (glidande blockering)

TATEHIZA NO BU [Sittande med höjt knä]

 • 4 Tsuka ate (slag med svärdshantag)

TACHI IAI NO BU [Stående]

 • 5 Kesa giri (snedhugg)
 • 6 Morote tsuki(stöt med dubbelhandsfattning)
 • 7 Sanpo giri (hugg i tre riktningar)
 • 8 Ganmen ate (slag i ansiktets mitt)
 • 9 Soete tsuki (stöt med stöd av hand)
 • 10 Shiho giri (hugg i fyra riktningar)
 • 11 Sou giri (efterföljande hugg)
 • 12 Nuki uchi (snabbt drag)

Leave a Reply