Filosofi

Iaido, likt de flesta former av budo, har ett antal mentala koncept centrala till sitt utövande. Samurajerna visste vilket stort ansvar det var att ta någon annans liv. Ett centralt koncept i iaido är SAYA NO UCHI NO KACHI, vilket översätts till att vinna med svärdet i baljan. Eftersom att alla strider och dueller innebär en risk så är det bästa att undvika konfrontationer utan att behöva dra svärdet om möjligt. En annan sida till detta är att en iaido-ka (utövare av iaido) ska demonstrera sådan självsäkerhet att motståndaren ger upp utan att försöka slåss. Detta ska dock inte misstas för att agera som en mobbare.

Ett annat koncept centrerat kring svärdet är KATSU JIN KEN, vilket betyder ”det livgivande svärdet”. En tolkning är att utövaren strävar efter att desarmera fientligheter och arbeta för fredliga lösningar.

 

Begrepp

 
 • DAI, KYO, SOKU, KEI (Stor, Stark, Snabb, Mjuk)

Är den utvecklingslinje som en iaidoka har, från ren nybörjare till avancerad lärare. Från början måste man använda stora rörelser för att lära sig dem och först därefter kan man nå de efterföljande stadierna där slutmålet är en stilren och mjuk form.

 
 • ENZAN NO METSUKE (Blicken på de fjärran bergen)

För att inte hindras av någon detalj som motståndarens ögon, händer eller svärdsspets, tittar iaidokan på inget och allting samtidigt. På samma sätt som man tittar på ett fjällmassiv borta vid horisonten.

 
 • FUDOSHIN (Ohindrat medvetande)

För att inte störas av ovidkommande tankar och rädsla för nederlag får inte medvetandet låsas vid någon enstaka detalj. Det är först när man inte förväntar sig något som man kan reagera på det oväntade. Detta tillstånd brukar uppträda först efter långvarig träning där man inte längre behöver tänka på teknikerna.

 
 • KI KEN TAI ICHI (Energi, svärd och kropp är ett)

Är det tillstånd efter långvarig träning där alla delar fungerar tillsammans som en helhet. Det mentala tillståndet, kroppens rörelser och svärdet, bidrar alla till ett perfekt koordinerat hugg.

 
 • SAYA BANARE (Flykten från baljan)

Draget ska ske med en sådan hastighet och överraskning att det ser ut som att svärdet flyger ut från baljan.

 
 • SAYA BIKI (Tillbakadragandet av baljan)

För balansens skull och för att vinna tid dras baljan tillbaka samtidigt som svärdet trycks ut.

 
 • SEME (Mentalt och fysiskt tryck)

För att minimera öppningar och kontrollera motståndaren kan både ett mentalt och ett fysiskt tryck användas vid olika moment i katan.

 
 • TACHI KAZE (Svärdets vind)

Ljudet från svärdet kan användas för att avgöra var hugget har högst hastighet och därigenom hur väl man genomför katan. Olika svärd låter olika, så målet är inte högst ljud utan hur jämnt och kontrollerat man hugger.

 
 • ZANSHIN (Närvaro, Uppmärksamhet, Kontroll)

Det tillstånd av total kontroll och uppmärksamhet iaidokan har efter ett hugg eller vid katans slut. Där ingår beredskap på det oväntade samt ett uppvisande av närvaro som gör att inga fler fiender vågar närma sig.

 

Tekniker

 

Oavsett vilken kata som tränas innehåller den fyra moment:

 1. NUKITSUKE/NUKIUCHI (det första draget och hugget från baljan)
 2. KIRI OROSHI/KIRITSUKE (det stora tvåhandsfattade hugget)
 3. CHIBURI (det symboliska avlägsnandet av blod från klingan)
 4. NOTO (återförandet av klingan in i baljan)
 

Alla moment måste genomföras med kontroll, precision och balans. En god iaido innehåller inga onödiga rörelser utan allt som utförs ska medverka till slutresultatet. Denna rörelse-minimalism bidrar till det stilrena och vackra med denna kampkonst.