Filosofi

Iaido har sitt ursprung i stridskonster men innehåller inte bara rena kamptekniker utan har också en mängd mentala begrepp liksom de flesta budo-arter. En av de viktigaste är: SAYA NO UCHI NO KACHI, att vinna med svärdet kvar i baljan. Dåtidens samurajer visste, med personlig erfarenhet, vilket risktagande en strid innebar och föredrog att avstyra kamp om det var möjligt. De hade ett KATSU JIN KEN, ett livgivande svärd som inte användes destruktivt.

Begrepp

  • DAI, KYO, SOKU, KEI, stor, stark, snabb, mjuk

Är den utvecklingslinje som en iaidoka har, från ren nybörjare till avancerad lärare. Från början måste man använda stora rörelser för att lära sig dem och först därefter kan man nå de efterföljande stadierna där slutmålet är en stilren och mjuk form.

  • ENZAN NO METSUKE, blicken på de fjärran bergen

För att inte hindras av någon detalj som motståndarens ögon, händer eller svärdsspets, tittar iaidokan på inget och allting samtidigt. På samma sätt som man tittar på ett fjällmassiv borta vid horisonten.

  • FUDOSHIN, ohindrat medvetande

För att inte störas av ovidkommande tankar och rädsla för nederlag får inte medvetandet låsas vid någon enstaka detalj. Det är först när man inte förväntar sig något som man kan reagera på det oväntade. Detta tillstånd brukar uppträda först efter långvarig träning där man inte längre behöver tänka på teknikerna.

  • KI KEN TAI ICHI kraft, svärd och kropp är ett

Är det tillstånd efter långvarig träning där alla delar fungerar tillsammans som en helhet. Det mentala tillståndet, kroppens rörelser och svärdet, bidrar alla till ett perfekt koordinerat hugg.

  • SAYA BANARE, flykten från baljan

Draget ska ske med en sådan hastighet och överraskning att det ser ut som att svärdet flyger ut från baljan.

  • SAYA BIKI, tillbakadragandet av baljan

För balansens skull och för att vinna tid dras baljan tillbaka samtidigt som svärdet trycks ut.

  • SEME, mentalt och fysiskt tryck

För att minimera öppningar och kontrollera motståndaren kan både ett mentalt och ett fysiskt tryck användas vid olika moment i katan.

  • TACHI KAZE, svärdets vind

Ljudet från svärdet kan användas för att avgöra var hugget har högst hastighet och därigenom hur väl man genomför katan. Olika svärd låter olika, så målet är inte högst ljud utan hur jämnt och kontrollerat man hugger.

  • ZANSHIN, närvaro, uppmärksamhet, kontroll

Det tillstånd av total kontroll och uppmärksamhet iaidokan har efter ett hugg eller vid katans slut. Där ingår beredskap på det oväntade samt ett uppvisande av närvaro som gör att inga fler fiender vågar närma sig.

Tekniker

Oavsett vilken kata som tränas innehåller den fyra moment:

 1. NUKITSUKE/NUKIUCHI, det första draghugget från baljan
 2. KIRI OROSHI/KIRITSUKE, det stora avslutande hugget
 3. CHIBURI, det symboliska avlägsnandet av blod från klingan
 4. NOTO, återförandet av klingan in i baljan

Alla moment måste genomföras med kontroll, precision och balans. En god iaido innehåller inga onödiga rörelser utan allt som utförs ska medverka till slutresultatet. Denna rörelse-minimalism bidrar till det stilrena och vackra med denna kampkonst.

 

Leave a Reply