Hösten 2022 | Autumn 2022

Nu är hösten här igen och vi välkomnar nya och återvändande medlemmar tillbaka till en ny termin med iaido och jodo.

Från och med 18 september tränar vi i lilla gymnastiksalen i Ålidhemsskolan (https://goo.gl/maps/TEVbZgYspNdyFSFj8).

Onsdagar: kl. 19.00 – 20.30
Söndagar: kl. 15.00 – 17.00

Är man intresserad av att pröva på kan ni kontakta oss antingen via Facebook eller via formuläret: kontakta oss.

För att pröva på behöver man bara ledig klädsel som går bra att röra sig i, träsvärd och jo-stav finns till utlåning.

Eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi med ökning av fall så ska ni beakta avstånd, särskilt när man rör sig i de trånga korridorerna. Kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara noggrann med hygien. Tvätta och sprita händer innan och efter träning, använd era egna vapen (ni som har), och håll avstånd under träning (inkl. vid de mindre pauserna). Utöver det så följ tränarnas instruktioner, likt vanligt. Det kommer att finnas en handspritsflaska, om man inte har en egen. 

_____________________________

Autumn is upon us again and we welcome new and returning members to a new semester of iaido and jodo.

Starting sunday the 18th of september we are training at Ålidhemskolans gymnasium (https://goo.gl/maps/TEVbZgYspNdyFSFj8).

Wednesdays: kl. 19.00 – 20.30
Sundays: kl. 15.00 – 17.00

Beginners, do feel free to contact us either on Facebook or through the contact page here on the webite.

To try it out all you need are some clothes that are easy to move freely in, soft pants and t-shirt. We will lend you a wooden sword and jo-staff.

Since we are still in a ongoing pandemic with an increase in cases you should consider distance, especially when moving in the corridors. Remember to follow the Swedish Public Health Agency’s recommendations and be careful with hygiene. Wash and sanitize hands before and after training, use your own weapons (if you have), and keep your distance during training (incl. during the smaller breaks). In addition, follow the coaches’ instructions, as usual. There will be a bottle of hand sanitizer, if you do not have your own.