Träning

Tider
Onsdagar 19.00 – 20.30
Söndagar 15.00 – 17.00
Nybörjare är välkomna hela terminen.

OBS: Utomhusträning är på campusängarna!
Plats: OBS Nyplats!
Inomhusträning är på Ålidhem, Naturvetarstråket

Medlems- och Träningsavgift
Ungdomar 16-20 år: 500 kr per termin
Vuxna: 800 kr per termin
Senior 65 år och äldre: 600 kr per termin
Stödmedlem (ingen träning): 200 kr per år

Nybörjarintag
Vi har löpande nybörjarintag under hela terminen. De två första veckorna tränar man gratis.

Kläder
Som nybörjare kan du ha vanliga träningskläder eller en budogi. Vi tränar barfota. Knäskydd rekommenderas för träning med sittande kator. Efterhand kanske du vill investera i en jodo/iaido gi (träningsjacka), ett obi (brett bälte) och en hakkama (vida byxor).

Utrustning
Som nybörjare kan du till att börja med låna utrustning. Till jodo krävs en jo (trästav) och ett bokken (träsvärd). För iaido behövs ett bokken och sedan när du tränat ett tag, ett iaito (träningssvärd).
Om du vill köpa eget svärd, rekommenderar vi ett iaito från någon seriös försäljare. Dekorationssvärd går sönder vid träning och skarpslipade svärd (shinken) använder vi inte av säkerhetsskäl.